Een buurtgemeenschap is meer dan alleen een digitaal platform

...het is een waardevolle community!

De uitdagingen in buurten en wijken

De samenleving is voortdurend in beweging. De behoefte naar de echte verbinding in buurten en wijken nog nooit zo groot geweest; de sociale samenhang staat onder druk. Binnen iedere buurt is er sprake van een toenemende diversiteit. Steeds meer (oudere) mensen met een zorgbehoefte zijn gedwongen langer thuis te blijven wonen. Door de stijgende kosten, personeelstekorten en een steeds ouder wordende bevolking neemt de druk op de zorg alleen maar toe. Deze ontwikkelingen zijn steeds voelbaarder in het dagelijks leven van steeds meer mensen. Dat daagt ons uit om de verbinding in buurten meer op te zoeken. Niet alleen tussen bewoners, maar juist met alle betrokken partijen; (zorg-)dienstverleners, ondernemers, verenigingen en de overheid.

Aan ideeën en initiatieven geen gebrek. Zeker met de komst van allerlei technologische innovaties die ervoor hebben gezorgd dat het mogelijk is om makkelijker met elkaar in contact te komen. Toch is in de afgelopen jaren de eenzaamheid in samenleving toegenomen en dat geldt niet alleen voor de oudere generaties. De coronapandemie heeft dit nog eens extra zichtbaar gemaakt, maar dit is niet de enige oorzaak. De kerk wordt nauwelijks nog bezocht. Steeds meer buurtwinkeltjes, cafés, de lokale bakkerij, slagerij en bank sluiten hun deuren. De plekken die van oudsher spontane ontmoetingen en verbindingen in de buurt stimuleerden verdwijnen langzaam uit ons straatbeeld en schuiven op naar grotere ontmoetingsplekken in de centra van grotere gemeentes.

Een van de grootste opgaven voor de komende jaren is het zorgen voor meer waardevolle verbindingen in buurten en wijken en het creëren van een omgeving waarin sociale cohesie binnen een buurt kan groeien. Samenwerking met en tussen bestaande initiatieven en netwerken is hierbij essentieel. Niet telkens opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en buurten vermoeien met het zoveelste platform. Het wordt tijd om anders te verbinden! Niet denken en praten over mensen en buurten, maar samen met elkaar de handen uit de mouwen steken. En de stap maken van losse gemeenschappen en initiatieven naar een waardevol verbonden buurtgemeenschap!

In een waardevol verbonden buurt,

is het professionele hulpaanbod toegankelijk en bekend

wordt er samengewerkt vanuit de behoefte van een buurt

Voelt iedereen zich thuis en helpen buren elkaar

Zijn er genoeg kansen voor ontmoeting en verbinding

Waardevolle buurtgemeenschappen

Met de hulp van BuurtSchakel

Met onze unieke aanpak, het Schakel Principe, weten we community’s met waarde te realiseren. Een waardevolle community heeft namelijk meer nodig dan een online platform alleen. Daarom is onze aanpak gebaseerd op drie belangrijke onderdelen. Met de juiste mix van strategie, dienstverlening en technologie zorgen we voor échte verbinding tussen mensen.

Strategie

Geen enkele community is hetzelfde. Om een waardevolle community te creëren, is het belangrijk om van tevoren de behoeften en doelen die je als organisatie met je community hebt, duidelijk te definiëren. Ook moet je je doelgroep kennen en weten wat hun gezamenlijke ambities of ervaringen zijn. Onze community consultant helpt je daar bij.

Technologie

Technologie helpt ons om mensen met elkaar in contact te brengen. Daarom bieden we een online platform en app waarin mensen op basis van relevante thema’s elkaar kunnen vinden en met elkaar in contact kunnen komen.

Dienstverlening

Persoonlijke aandacht en menselijk contact is essentieel voor een betrokken en actieve community. Onze communitybeheerders luisteren, vragen door en zijn echte verbinders. Ze zijn op de hoogte van wat er speelt in de community en brengen de juiste mensen met elkaar in contact, online maar zeker ook offline.

Zet de eerste stap naar een waardevolle verbonden buurt!

Ik, Jake Coorens, community manager, neem vervolgens zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismaking.

Contactformulier